ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ

Организованост

Одбор управе

Одбор окупља повереништва у градским и општинским управама, пореској администрацији, Привредним коморама, Управи царина и функционише у више од 35 градова и општина. Председник одбора Марко Јањић, ОУП Раковица.

Одбор правосуђа

Одбор функционише у преко 27 повереништава у оквиру Управе за извршење кривичних санкција, Државном правобранилаштву и неколико судова. Председник Одбора је Драган Дакић, КПЗ Забела Пожаревац.

Одбор завода

Одбор окупља 45 повереништва у оквиру Републичког геодетског завода, Републичког хидрометеоролошког завода, Завода за спорт и спортску медицине и РФЗО-а. Председник је Зоран Благојевић, РГЗ-СКН Крагујевац.

Одбор полиције

Окупља 7 повереништва у исто толико Полицијских управа у Републици Србији. Председник Одбора је Југослав Милошевић, ПС Алексинац.

Одбор МО и ВС

Одбор је основан 2014 године и тренутно окупља 10 повереништава која функционишу у оквиру Министарства одбране и Војске Србије. Председник Драган Марјановић, Гарнизон Ниш.

На В Конгресу који је одржан 27. маја 2016. године, у Соко Бањи, изабрано је руководство ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ:

Главни одбор који чини 27 чланова и Извршни одбор који чине:

Драган Чабрић – председник ГО из ВПД Крушевац
Небојша Пејчиновић – извршни секретар из РГЗ-СКН Топола
Зоран Благојевић – потпредседник за заводе из РГЗ-СКН Крагујевац
Драган Дакић – потпредседник за правосуђе из КПЗ Забела-Пожаревац
Драган Марјановић – потпредседник за МО И ВС из Гарнизона Ниш
Југослав Милошевић – потпредседник за полицију из ПС Алексинац
Марко Јањић –потпредседник за управу из ОУП Раковица
Игор Витић – координатор за ширење мреже из ВПД Крушевац
Милан Вукмировић – координатор за Град Београд

Драган Чабрић – председник ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ
Тел. : 063/506-911
Е-маил: dragancabric@gmail.com