ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ

Основни циљеви

Грански синдикат управе правосуђа, одбране и полиције НЕЗАВИСНОСТ, у складу са основним принципима деловања УГС НЕЗАВИСНОСТ, настоји да у оквиру институција и органа у којима делује – на најбољи начин афирмише синдикални плурализам као један од предуслова отварања и постојања социјалног дијалога. Специфичности државних органа и институција у којима функционише ГС УПОИП представљају проблем код оснивања повереништава, пре свега због затворености самих институција и вишедеценијске синдикалне праксе у којој је синдикат имао пасивну улогу и био неми посматрач приликом доношења крупних одлука. У условима када се права синдикална питања решавају ван очију запослених и у директној погодби, односно трговини у којој, на жалост, учествују и неки представници синдиката, ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ има посебну мисију да одбрани основне принципе на којима је заснован савремени синдикални покрет.

 

Процеси евроинтеграција и започете реформе јавне управе представљају крупан изазов за запослене. У оба процеса синдикат мора имати веома активну улогу и то пре свега на пољу стварања повољне законске регулативе која ће задовољити и кључне елементе реформи, као и основне принципе социјалне правде и афирмације тековина ЕУ на пољу индустријских односа и социјалног дијалога. Ово је посебно важно у сектору полиције и одбране, у којем постоје законске препреке када је у питању право на синдикално организовање и деловање.

У веома активној међународној комуникацији са сродним синдикатима из земаља чланица ЕУ и земаља региона, грански синдикат покушава да сва позитивна искуства и праксе примени у јавној управи у Републици Србији. Постизање одређених стандарда који постоје у развијенијим земљама и посебно развијање социјалног дијалога у секторима где је директни послодавац држава – јесу примарни и дугорочни циљеви синдиката.

Драган Чабрић – председник ГС УПОИП НЕЗАВИСНОСТ
Тел. : 063/506-911
Е-маил: dragancabric@gmail.com

Shopping Basket